ما می توانیم مس را با کیفیت بالا در قالب شمش های با خلوص 97٪، 98٪ و 99٪ فراهم کنیم.