ما می توانیم سرب آنتیموانی با کیفیت بالا را در ترکیبات  انتیموان معمول 3-7٪ به شما عرضه کنیم.